Aktuality

Výzva - rekonstrukce mateřské školy

znak_400Obecní úřad Bačetín vyhlašuje výběrové řízení na stavební úpravy mateřské školy v Bačetíně. Nabídky musí být zpracovány na kompletní dílo a musí být doručeny na obcení úřad v Bačetíně do 28. 6. 2011 do 12.00 hod. Termín realizace akce červenec - srpen 2011. Projektové dokumentace jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Jedná se o odizolování obvodového zdiva a podlah, bourací práce, zednické práce, vodoinstalatérské práce, topenářské práce, elektroinstalace, podlahářství, obkladačské práce, usazení nové ČOV, atd. Kontakt: 602 168 415.  

Bačetínský noční špacír

images 8

Všichni, kte?í chcete spat?it východ slunce nad h?ebenem Orlických hor a máte rádi dobrodružství, turistiku a legraci, jste srde?n? zváni dne 3.6.2011 k no?nímu špacíru na p?ibližn? 10 km vzdálený kopec Špi?ák. Od 22.00 hod prob?hne prezentace ú?astník? špacíru v Rotund?. Po p?lno?ním guláši bude špacír slavnostn? odstartován. S sebou si vezm?te ?elovky, baterky ?i sv?tlušky v láhvi, vhodnou obuv a do mošni?ky ob?erstvení. Ú?astníci mladší 18-ti let musí být v doprovodu rodi?? nebo mít jejich písemný souhlas. Snídan? v tráv? zajišt?na! Kontakt pro p?ípadné dotazy: Miloš Stod?lka tel. 777 680 322

Výlet pro rodiče s dětmi

znak_400Babinec a Obecní úřad Bačetín pořádají dne 2.7.2011 výlet pro rodiče s dětmi do pohádkového sídla Staré Hrady. Odjezd je v 8.00 hod od autobusové zastávky v Bačetíně. Nahlaste prosím svou účast na obecním úřadě, ve školce nebo v obchodě nejdéle do 24. 6. 2011. Za pořadatele Gabriela Prýmusová, mobil - 776 270 848.

Hasičský kroužek

hasiciSDH Bačetín zve rodiče a děti do 15 let na první náborovou schůzku, která se bude konat dne 17. 6. 2011 od 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ Bačetín. Zde se seznámíte s naším nově vznikajícím hasičským kroužkem a případní zájemci se mohou rovnou přihlásit. Těšíme se na Vás a budeme snažit připravit pro děti pestrý program a plnohodnotnou náplň našeho nově vznikajícího kroužku. Za SDH Michal Stodůlka, mobil - 774 128 822 

Rybářské závody

rybar-rybaDne 7.5. 2011 se od 9.00 hod v Bačetíně na rybníčku Brčálníčku konají rybářské závody pro děti. Občerstvení zajištěno. S sebou: doprovod, prut, návnadu a hlavně dobrou náladu. Součástí závodů je doprovodná přírodovědná soutěž. Nejlepší rybáři dostanou za svůj výkon věcnou odměnu. Kontakt: Ing. Miloš Pochobradský 602 168 415

Jste zde: Home Aktuality